joomla templates top joomla templates template joomla

Nieuws

Nieuws en wetenswaardigheden

23 januari 2022: Omdat beslissingen van het kabinet onduidelijk zijn en uitblijven is besloten het concert van 6 februari helaas te schrappen. Wij wachten tot alles vrij wordt gegeven en veilig wordt bevonden.  Wederom een domper voor de jazz liefhebber.

8 december 2021: Het bestuur van de Jazzclub heeft helaas moeten besluiten gezien de huidige corona maatregelen om het concert op 9 januari 2022 geen doorgang te laten plaatsvinden. Wij hadden gehoopt op een nieuwe fantastische start in 2022 maar vinden het op dit moment niet verantwoord. We bekijken de situatie per week en mogelijk kan er in februari wel weer een concert plaatsvinden. Via deze site houden wij u op de hoogte. Voor info voor de komende maanden zie ons tabblad Agenda. Wij wensen al onze leden in ieder geval een fijne kersttijd toe en hopen dat een ieder gezond het jaar 2022 in mag gaan.

 24 oktober 2021: Ons eerste "pilot" concert was een groot succes. Om ook nieuwe leden te werven was deze keer de entree gratis om ook introducees en ook niet leden te kunnen verwelkomen om eens te proeven van de sfeer, gezelligheid en jazz muziek wat deze keer prima werd verzorgd door de "Sunnyside Jazzband ". Alle aanwezigen, zo'n 90 personen, waren onder de indruk van dit eerste, na anderhalf jaar zonder optredens wegens corona, fantastisch geslaagde muziekfeest. Alle lof ook voor de uitbater Toon die een en ander goed had verzorgd al moeten we omdat het voor hem ook de eerste keer was een paar kleine dingen aanpassen. Ook hebben we 14 nieuwe leden kunnen werven tijdens deze middag wat onze club ook weer sterker maakt. Voor nu even te vermelden dat het  "Nieuwjaarsconcert" op 9 januari 2022 in ieder geval doorgaat. Mochten er nog andere data bekend worden dan kunt u dit vinden onder de Tab "Agenda". Foto's van het concert van 24 oktober zijn onder de Tab "Foto's" geplaatst.

Algemene Leden Vergadering

Op de ALV van 14 oktober j.l. waren slechts een tiental personen aanwezig plus het bestuur. Wij betreuren het ieder jaar weer dat er voor zo'n belangrijke vergadering betreffende het welzijn, de voortgang van de club en inspraakgelegenheid er zo weinig animo is. Wij bedanken diegene die aanwezig waren en trakteerden hen op een hapje en drankje. Ook werd er officieel het aftreden van ons bestuurslid voor de Muzikale Kontakten, Jerry Wildenberg bekend gemaakt met een kleine surprise als dank. (zie foto onder de Tab Foto's) Toch zal Jerry voorlopig als interim bestuurslid doorgaan totdat een opvolger voor deze funktie is gevonden. Wie hiervoor interesse heeft kan zich aanmelden. 

Juli 2021: Het bestuur heeft op 16 juni j.l. weer een vergadering belegd met als doel de huidige (corona) situatie en de toekomstige concert mogelijkheden te bespreken. Wij waren toen zeer optimistisch en wisten toen nog niet dat de corona besmettingen weer zouden toenemen. Wij hebben namelijk in de vergadering afgesproken een eerste (proef) concert op 24 oktober a.s. te willen organiseren. Gezien de huidige situatie staat dit nu wederom op losse schroeven. Of het zich toch nog weer gunstig ontwikkeld zullen we moeten afwachten maar daarover meer in ons volgende JazzMag die wij hebben gepland einde augustus. Wij kunnen nu alvast melden dat onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering staat gepland op 14 oktober a.s. (alleen voor leden) Wij zijn als club namenlijk verplicht dit te houden en het liefst in het begin van het jaar maar dat was gezien de heersende corona destijds niet mogelijk. Meer hierover en ook over de aanvangstijd van de ALV zal in het komende JazzMag vermeld worden. Wij hopen dat wij vele leden mogen ontvangen om ook over de toekomst en het wel en wee van de club te kunnen spreken. Met alleen voldoende leden die graag naar een concert komen voor een praatje, een drankje en een dansje kunnen wij het voortbestaan van de club voortzetten.

Ons eerste volgende concert wordt gehouden op: zondag 24 oktober a.s. (onder voorbehoud, zie agenda)
Concerten voor het najaar 2021 worden vermeldt onder Agenda op deze website. 

 * Lijkt het u leuk om eens een stukje voor het JazzMag te schrijven naar aanleiding van een concert b.v. dan kunt u dit sturen naar het redactieadres van de Jazzclub:  Loseweg 131, 7315 DB Apeldoorn of per mail: bepwestendorp@jazzclubapeldoorn.n

* Zijn er leden die graag een bepaalde band (nog) eens bij ons willen horen spelen dan kunt u dit kenbaar maken aan Jerry Wildenberg ons bestuurslid die zorg draagt voor de "Muzikale vormgeving".

December 2020 * Inmiddels is JazzMag nr.4 onderweg naar onze leden waarin wij de huidige en toekomstige situatie omschrijven. Na de laatste perscoferentie van de Hr. Rutte is er voorlopig geen enkel peil te trekken over de ontwikkelingen betreffende het hardnekkige corona virus. We moeten geduldig afwachten wanneer er weer een gezonde periode aanbreekt om concerten te kunnen plannen. Bij deze wensen wij u allen en ook de Jazzbands een fijne kerst en een gezonde jaarwisseling toe. 

* Het bestuur heeft tengevolge van de voortdurende Corona perikelen enkele trieste maar belangrijke beslissingen moeten nemen betreffende de geplande concerten voor de rest van het jaar 2020. U kunt de informatie lezen in onze Corona Nieuwsbrief onder de Tab JazzMag.      

* Het bestuur van onze jazzclub heeft na rijp beraad besloten het Concert van 13 september a.s. door de onzekere toestand van het corona-virus niet te willen laten plaatsvinden. De eerstvolgende mogelijkheid wordt dan 11 oktober. Over de corona maatregelen die nodig zijn op de pilot-lokatie in Ugchelen hoeven wij ons geen zorgen te maken, deze is corona proof. Maar alle komende concerten zijn afhankelijk van de veiligheid in het algemeen. U wordt binnenkort via de JazzMag geheel geinformeerd hoe het een en ander geregeld gaat  en/of moet worden. Tot zover wensen wij U nog een fijne vakantietijd toe en.....blijf gezond.

8 maart 2020, * We hebben deze middag genoten van een geweldige muzikale presentatie genoten van The Storyville Jassband. We hadden een volle bak van meer dan 65 mensen en een ieder vermaakte zich met een dansje , een vrolijk gesprek of van het genieten van de muziek. Wat op 26 april een groots concert had moeten worden in de Brasserie met de Pilsner Jazzband is helaas veranderd in een nachtmerrie, vooral voor de uitbaters van de Brasserie. het noodlot sloeg in de nacht van zondag op maandag toe waardoor de gehele Brasserie in de as werd gelegd. Ook een ramp voor onze Jazzclub natuurlijk want nu hebben we ons gezellige en vaste honk op dramatische wijze verloren. Tja, wat nu?? Ons bestuur komt op maandag 10 maart bijeen om te kijken hoe en waar we verder zouden kunnen. Het zal niet gemakkelijk worden eenzelfde fijne lokatie te viinden waar ook de parkeer mogelijkheid een plus was. Zodra er nieuws is zullen wij dit aan onze leden mededelen. Voor een foto van na de Brasserie brand zie de map "Foto's". Deze mooie plaats en geweldige tijd is jammer genoeg voorbij. 

* Het matige windje heeft vanmiddag 9 februari 20 leden er niet van weerhouden ons concert te komen bezoeken. The Forest Jazzband heeft er ondanks dit lage aantal een voortreffelijke en toch nog gezellige middag van gemaakt. Vooral de pianist en de geweldige gitarist wisten met hun solo werk de handen van de enthousiaste leden menigmaal op elkaar te krijgen. Gelukkig hadden de weersvoorspellers weer eens niet gelijk en kon een ieder rustig op weg naar huis. Wij hopen op 8 maart weer een volle zaal te mogen ontvangen met The Storyville Jassband.....tot dan. 

Maart 2020 * De Algemene Leden Vergadering heeft op 5 februari 2020 in de Brasserie De Manege plaatsgevonden. Een twaalftal leden hebben deze avond bezocht en hebben waar nodig hun vragen kunnen stellen. Deze avond was wel een bijzondere omdat hier tevens voorzitter Jacques Bootsma de voorzitters hamer aan onze nieuwe voorzitter Be Schuitema heeft overgedragen. Wij danken Jacques nogmaals voor zijn inzet gedurende zijn voorzittersschap.